NATJEČAJ DRUGI SALON UMJETNOSTI MINIJATURE, RIJEKA 2018.

NATJEČAJ

DRUGI SALON UMJETNOSTI MINIJATURE, RIJEKA 2018.

Naziv Salon: RIJEKA MINI ART 2018.

Organizator: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka, Hrvatska – HDLU Rijeka

Korzo 28/II, 51000 Rijeka, Hrvatska

Dan objave natječaja, 30. 7. 2018.


PRODUŽEN JE ROK DO   5. 10. 2018.

/Za pošiljke poslane poštom vrijedi pečat s ovim datumom./


Drugi Salon umjetnosti minijature održat će se u listopadu 2018. godine u Galeriji Juraj Klović, Rijeka.

Tema Salona je slobodna.

PRAVILA SALONA:

 1. Na natječaju mogu sudjelovati bez ograničenja svi punoljetni autori.
 2. Prijavljene radove na natječaj pregledat će Umjetnički savjet HDLU-a Rijeka.
 3. Organizator će pozvati pojedine umjetnike izvan natječajne konkurencije i njihovi radovi bit će izloženi bez selekcije.
 4. Natječajne kategorije su:
 • SLIKA I CRTEŽ
 • GRAFIKA
 • FOTOGRAFIJA
 • TRODIMENZIONALNI RADOVI /Područje rada: skulptura, keramika, primijenjena umjetnost/
 • PROŠIRENI MEDIJI, NOVI MEDIJI, MULTIMEDIJA / Područje rada: videoradovi, performans, hepening, body art/.
 1. Dvodimenzionalni radovi mogu biti maksimalne veličine 15 x 15 cm, a s paspartuom ne smiju biti veći od 20 x 20 cm. Dvodimenzionalni radovi ne smiju se stavljati u okvire.
 1. Trodimenzionalnim radovima maksimalna dopuštena veličina je 15 x 15 x 15 cm.
 2. Novi mediji/prošireni mediji, radovi u ovoj kategoriji ne smiju biti duži od 3 minute i za njih autori trebaju prirediti QR kod kako bi ih se putem “pametnih” telefona moglo pogledati.

Performans, hepening, body art  najduže mogu trajati 5 minuta. Kod prijave performansa, hepeninga, body arta autor treba poslati tekstualno obrazloženje do jedne kartice teksta i poželjno je u prilogu prijave poslati i videosnimku ili seriju fotografija iz kojih će se vidjeti smisao i ideja djela. Prihvaćeni radovi bit će izvedeni na otvorenju izložbe Salona.

 1. Radovi moraju biti potpisani na naljepnici koja se preuzima zajedno s prijavnicom i koja se aplicira na poleđinu rada. Kod trodimenzionalnih radova, ako je nemoguće staviti naljepnicu, jer su npr. od žice, onda naljepnicu treba zavezati tankim končićem, a organizator će tu naljepnicu-privjesak ukloniti prije izlaganja ako rad prođe selekciju za izložbu.

Paket s radovima ne smije biti teži od 2 kg i navedena vrijednost rada  veća od 100 €


 1. Autor može prijaviti najviše tri rada isključivo u istoj kategoriji i ne starija od dvije godine.
 2. Radovi koji ne odgovaraju propozicijama natječaja neće biti prihvaćeni za selektiranje.
 3. Prispjele radove na natječaj najprije pregledava tehnička komisija i utvrđuje odgovaraju li radovi propozicijama i je li došlo do oštećenja prilikom transporta, te o tome sastavlja zapisnik i obavještava autore.
 4. Organizator ne snosi odgovornost za eventualna oštećenja rada prilikom poštanske dostave. Kako bi se spriječila moguća oštećenja, preporučujemo da sve dvodimenzionalne radove šaljete u mapama od tvrđeg kartona, a trodimenzionalne radove u kartonskim kutijama sa stiroporom ili nekim drugim amortizirajućim materijalom. Radove od stakla, keramike ili nekoga drugoga lomljivog materijala nemojte slati poštom, već osobno dostavite.
 5. Organizator preuzima odgovornost za rad od trenutka upisa rada u knjigu prijema, do trenutka povrata, tj. predaje rada na poštu. Ako dođe do bilo kakvog oštećenja u naznačenom periodu, organizator se obavezuje nadoknaditi štetu autoru u visini vrijednosti rada navedene u prijavnici.

KOTIZACIJA

 1. Za sudjelovanje na natječaju plaća se kotizacija: Članovi HDLU Rijeka plaćaju 75 kn, a svi ostali autori iz Hrvatske 150 kn. Uplaćuje se na žiroračun Društva: Erste banka HR76 24020061100134636 /u rubriku Svrha uplate treba upisati  Rijeka mini art 2018.

Uplata iz inozemstva iznosi 30 € /EUR/ ili 36 $ /USD/  IBAN:  HR76 24020061100134636,   SWIFT/BIC: ESBCHR22


 1. Kotizaciju ne plaćaju autori po pozivu organizatora.
 2. Autor obavezno uz svoj rad prilaže popunjenu prijavnicu sa svim traženim podacima, izjavu autora i kopiju uplate kotizacije. Navedene podatke u prijavnici organizator će koristiti za izložbu i za komunikaciju s autorom. Ako dođe do promjene podataka od trenutka prijave pa do postava izložbe, autor je dužan obavijestiti organizatora o promjeni.
 3. Autor može svoj prijavljeni rad donirati organizatoru, ali to mora nedvosmisleno navesti u prijavnici.
 4. Svi primljeni radovi, osim doniranih i nagrađenih, vraćaju se autorima nakon zatvaranja izložbe.
 5. Prijave koje ne budu potpune ili ne stignu u roku neće biti prihvaćene.
 6. Umjetnički odbor pregledat će sve prispjele radove i za izložbu će odabrati originalne radove i s visokim umjetničkim i profesionalnim dometom.

NAGRADE

 1. Organizator će dodijeliti sljedeće nagrade:

U svakoj natječajnoj kategoriji dodjeljuje se po jedna prva nagrada za najboljeg autora. Nagrada se sastoji od pisanog priznanja i skupne izložbe nagrađenih autora u Galeriji Juraj Klović u Rijeci u 2018. godini.

Glavna nagrada Salona je Grand Prix. Dodjeljuje se jedna nagrada, a bira se među prvonagrađenim autorima natječajnih kategorija. Nagrada se sastoji od pisanog priznanja da je autorov rad najbolji na Salonu te 15 dana rezidencijalnog boravka autora u Rezidenciji  Kamov u Rijeci. Troškove boravka autora snosi organizator, a autor sam plaća putne troškove.

Ako za Grand Prix bude odabran rad  autora s riječkog području, onda boravak u rezidencijalnom programu gubi smisao i u tom slučaju autor dobiva novčanu protuvrijednost – 15 dnevnica /cca 2250,00 kn/.

Organizator će dodijeliti i posebne nagrade u vidu pohvale za najboljeg autora u pojedinom području pojedinih kategorija. Na primjer  u kategoriji Slika i crtež, ako pobjednik bude iz područja crtež, pohvalu dobiva najbolji iz slikarstva ili u kategoriji Trodimenzionalni radovi, ako npr. pobjednik bude iz područja skulpture, pohvale dobivaju iz područja keramike, primijenjene umjetnosti.

Organizator zadržava pravo o nedodjeljivanju pojedine nagrade ili pohvale ako to procijeni Umjetnički odbor koji vrednuje prispjele radove na natječaj.

Umjetnički odbor može organizatoru preporučiti i dodjelu posebnih nagrada i priznanja pojedinim autorima ako procijeni da predloženi rad to zaslužuje zbog svojih umjetničkih kvaliteta i da je to afirmativno za opći razvoj umjetnosti i afirmaciju Salona mini formata.

Svi nagrađeni radovi ostaju u vlasništvu organizatora.

 1. Autori prijavljeni na natječaj popunjavanjem prijavnice odriču se prava na novčanu naknadu kod objave njihovih radova u promotivnim i tiskanim materijalima Salona.
 2. Organizator će tiskati katalog Salona sa svim prihvaćenim radovima i svi autori čiji su radovi prihvaćeni i izloženi na Salonu dobit će besplatno primjerak kataloga na kućnu adresu naznačenu u prijavnici.
 3. Organizator dodjeljuje certifikat svim autorima čiji radovi budu izloženi na Salonu.
 4. Autori popunjavanjem prijavnice prihvaćaju sva navedena pravila natječaja Salona.

Molimo Vas prijavnicu i izjavu umjetnika popunite na računalu i pošaljite na ovaj e-mail: rijekaminiart@gmail.com

a radove donesite osobno ili pošaljite poštom na adresu: HDLU Rijeka, Korzo 28/II, 51000 Rijeka, Hrvatska

ZADNJI DAN PREDAJE RADOVA JE  25. 9. 2018. /Za pošiljke poslane poštom vrijedi pečat s ovim datumom./

Dokumentacija za preuzimanje:

PRIJAVNICA

IZJAVA UMJETNIKA

NALJEPNICA ZA RADOVE

Komentari su zatvoreni.