IZLOŽBA POBJEDNIKA PRVOG SALONA UMJETNOSTI MINIJATURE

 

IZLOŽBA POBJEDNIKA PRVOG SALONA UMJETNOSTI MINIJATURE U GALERIJI JURAJ KLOVIĆ U RIJECI, svibanj 2018.Dobitnik nagrade u kategoriji crteža

ŽARKO VUČKOVIĆ

1963., Knin, R. Hrvatska

Diplomirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti na katedri za slikarstvo u Beogradu 1987. godine. Na istom Fakultetu stekao je zvanje magistra slikarstva 1990. godine.

Suvremeni je srpski slikar koji je na likovnu scenu stupio sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća i na njoj se nakon trideset godina aktivnog slikanja razvio u recentnog pripadnika suvremene umjetnosti, posebne stvaralačke fizionomije sa autentičnim i prepoznatljivim likovnim izrazom.

Član je Udruženja likovnih i primenjenih umetnika Gornjeg Milanovca (ULPU) od 1989. godine i Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS) od 1992. godine. Samostalno je izlagao 38 puta i sudjelovao je na više od 500 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Sudionik je u radu 36 likovnih kolonija i simpozija.  Za svoj umjetnički rad u području slikarstva i crteža dobitnik je 34 nagrade i priznanja.

Redovni je profesor na Fakultetu umetnosti u Prištini – Zvečan, Srbija. Od 2009. godine angažiran je kao gostujući profesor  na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje, Bosna i Hercegovina.

Žarko Vučković

Rajka Milovanovića 47

32300 Gornji Milanovac

Srbija

+381 60 606 77 33

zarko81@gmail.com


DOBITNICA NAGRADE U KATEGORIJI SLIKARSTVA

SARA LUCASI

1993., Rijeka, R. Hrvatska

Završila je Školu za primijenjenu umjetnost u Rijeci, smjer grafički dizajn 2012. i iste godine upisuje Akademiju primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Kao studentica izlaže na brojnim skupnim studentskim izložbama. Također sudjeluje na Festivalu znanosti i kulturnoj manifestaciji Tjedan dizajna u Zagrebu. Kroz studij izbornim predmetima širi znanje na područja grafike, fotografije, novih medija, stakla i oblikovanja nakita. Godine 2017. pod mentorstvom red. prof. art. Emilije Duparove diplomira u modulu slikarstva s odličnim uspjehom i dobiva titulu magistre primijenjenih umjetnosti. Akademija joj dodjeljuje posebnu pohvalu za uspješnost na diplomskom studiju. Trenutno se uz slikarstvo bavi grafičkim i web-dizajnom i oslikavanjem svile. Sudjelovala je na niz skupnih izložbi, projekata, radionica te je dobitnica nekoliko nagrada i priznanja.

 

Adresa:

Sara Lucasi

Saršoni 1a,

51216 Viškovo 

Hrvatska

098 946 0442

saramatejcic@yahoo.com

sara@saralucasi.com

www.saralucasi.com


DOBITNICA NAGRADE U KATEGORIJI GRAFIKE

ANA RADOSAVLJEVIĆ

1994., Beograd, R. Srbija

Završila srednju stručnu školu “Tehno-art”, smjer konzervator kulturnih dobara, a iste te godine upisala Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, smjer slikarstvo u klasi prof. Simonide Rajčević, a treću i čevrtu godina OAS u klasi prof. Anđelke Bojović i prof. Dimitrija Pecića. Izlagački je vrlo aktivna i do sada je sudjelovala  na niz izložbi, likovnih kolonija  i projekata kao što su: likovna kolonija “Slikajmo bojama Knjaževca”, “Olovka pleše srcem” , skupna izložba “New young 2”, “XLV izložba crteža i skulptura malog formata” Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, skupna  izložba “Mala Grafika”, izložba “46. izložba crteža i skulpture malog formata” Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, grupna Izložba crteža studenata 4. godine slikarstva Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, 16. Međunarodni  trienale male grafike, Poljska – Lođ; izložba “Mala Grafika”, Galerija La Vista, Novi Sad, Prvi salon umjetnosti minijaturne,  “Rijeka mini art 2017”, dobitnica prve nagrade u kategoriji grafike; skupna izložba “ Mala grafika 2017” , Galerija Grafički kolektiv, Beograd; “ 14. Međunarodno bijenale umetnosti minijature”, Moderna galerija Kulturnog centra Gornji Milanovac, Gornji Milanovac; sudionica i dobitnica pohvale “Prvog međunarodnog trijenala portreta i autoportreta”, Memorijalna galerija “Dušan Starčević”, Smederevska Palanka.  Trenutno je na master studiju na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi prof. Dimitrija Pecića.

Adresa:

Ana Radosavljević

Takovska 8/1

11224  Vrčin

Srbija

381 69-374-09-60

anchyaya@gmail.com


DOBITNICA NAGRADE U KATEGORIJI FOTOGRAFIJE

IVA ŠARIĆ

1985., Varaždin, R. Hrvatska

U rodnom gradu završava osnovnu školu i opću gimnaziju. Akademiju likovnih umjetnosti upisuje u Zagrebu 2004. godine i odmah nakon prve studijske godine dobiva pohvalu za svoj rad. Tijekom studija sudjeluje u skupnom projektu „Zima na otoku“, Vis 2008. za koji dobiva Rektorovu nagradu. Uslijedile su  nagrade Kabineta grafike HAZU-a na 5. hrvatskom trijenalu grafike 2009. godine, 1. nagrada na Međunarodnoj izložbi „19. Minijature“, 2016. godine, Nagrada 4. međunarodnog trijenala autoportreta „Pojam o sebi“ i Nagrada Robert Adam (za rad na temu Dioklecijanove palače u Splitu) na 8. međunarodnom grafičkom bijenalu ”Splitgraphic” 2017., 1. nagrada u kategoriji fotografije – Rijeka mini art 2017. Imala je pet samostalnih izložbi i sudjelovala je na više od  trideset skupnih izložbi, radionica i festivala.

Živi i radi u Varaždinu. 

Adresa:

Iva Šarić

Zrinskih i Frankopana 19

42 000 Varaždin

Hrvatska

Mob: 095 88 124 88

E-mail: ivasaric6@gmail.com

 


DOBITNIK NAGRADE U KATEGORIJI KIPARSTVA I DOBITNIK GRAND PRIXA

JOSIP MIJIĆ

1975., Travnik, Bosna i Hercegovina

Godine 2002. diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu u klasi prof. Ante Kajinića, a poslijediplomski studij Ars sacra 2005. godine pod mentorstvom istog profesora i stekao zvanje magistra Ars Sacra. Doktorirao je 2017. na Akademiji likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu gdje i sada radi kao  docenta na kolegiju Mali akt treće godine i kolegiju Kompjutorska grafika četvrte godine.

Od 2003. do 2012. bio je asistent/viši asistent na kolegiju Teorija prostora, od 2003. asistent/viši asistent na kolegiju Kompjutorska grafika, od 2013. viši asistent na kolegiju Mali akt četvrte godine i od 2014. viši asistent na kolegiju Mali akt treće godine na ALU-a na Širokom Brijegu.

Realizirao je niz vitraja u crkvama te surađivao u akademijskim časopisima i izdanjima Akademije likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu.

Član je Hrvatske udruge likovnih umjetnika Split, Hrvatskog društva likovnih umjetnika Zagreb, Udruge likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine, Udruge likovnih stvaratelja Lašvanske doline, Društva hrvatskih likovnih umjetnika u FBiH i udruge ALUMNI ALU na Širokim Brijegu.

Radovi mu se nalaze u brojnim umjetničkim zbirkama, galerijama i muzejima. Do sada je sudjelovao na više od 150 skupnih izložbi u zemlji i u inozemstvu te imao 25 samostalnih.  Dobitnik je niza prestižnih nagrada.

 

Adresa:

Josip Mijić

Put borika 8

21 000 Split

Hrvatska

painter.jomi@gmail.com

098/9238709

Komentari su zatvoreni.