IZLOŽBA DONIRANIH RADOVA

GALERIJA ATELJE PAULIĆ, Bakar, travanj 2018.

Popis autora:

Branimir Karanović, Srbija, fotografija,

Baik Kumnam, Južna  Korea, grafika,

Borislav Božić, Hrvatska, grafika

Ivan Ninov, Bugarska, grafika,

Yiannis Vouros, Grčka, slikarstvo,

Manfred  Egger, Austrija, grafika,

Zoran Mirošević, Hrvatska, fotografija,

Dario Jurjević, Hrvatska, fotografija,

Dragana Nuić-Vučković, Hrvatska,  slikarstvo,

Ana Radosavljević, Srbija, grafika,

Jasna Šikanja, Hrvatska, grafika,

Mirko Molnar, Srbija, slikarstvo,

Ireneusz Kopacz, Poljska, slikarstvo,

Ivana Flegar, Srbija, grafika

Ingrid Jerković, Hrvatska, fotografija,

Dragan R. Todorović, Srbija, grafika,

Sonja Ardan, Srbija, grafika,

Diana Rosandić, Hrvatska, objekt,

Gordana Špoljar Andrašić, Hrvatska, crtež,

Marija Đokić, Srbija, slikarstvo,

Stoja Džebrić, Srbija, grafika,

Aleksandar Todorović, Srbija, slikarstvo,

Dajana Durić, Hrvatska, skulptura,

Bojan Klančar, Slovenija, grafika,

Ljubica Lovrenčić, Hrvatska, keramika

Lila Herceg, Hrvatska, skulptura

Istog Žorž, Hrvatska,  fotoobjekt,

Alison Mavrić, Hrvatska, crtež,

Ana Hrćan Šojat, Hrvatska, slikarstvo,

Momir Knežević, Srbija, slikarstvo,

Zlatko Odrčić, Hrvatska, nakit,

Josip Mijić, Hrvatska, skulptura,

Miomir Milošević, Hrvatska, slikarstvo,

Manuela Drk, Hrvatska, grafika,

Redžo Kolaković, Slovenija, slikarstvo,

Ljiljana Lončarić Peharda, Hrvatska, slikarstvo,

Alma Dujmović, Hrvatska, slikarstvo,

Elmar Peintner, Austrija, grafika,

Karen Oremuš, Ujedinjeni Arapski Emirati, grafika,

Nadica Eichnorn, Hrvatska, fotografija,

Ivan Račić, skulptura „RIBAR“ (Borac) camera obscura # pozitiv cyanotyp

Mirjana Marušić Gorska, Hrvatska, slikarstvo,

Željan Pavić, Hrvatska, slikarstvo,

Katarina Novaković, Srbija, slikarstvo,

Dinko Svoboda, Hrvatska, slikarstvo

Samir Serhatlić, Hrvatska, slikarstvo,

Marko Šošić, Hrvatska, slikarstvo,

Aleksandra Rotar, Hrvatska, crtež,

Žarko Vrezec, Slovenija, slikarstvo,

Ana Sladetić, Hrvatska, crtež,

Mihovil Depope, Hrvatska, slikarstvo,

Marinka Premuš, Hrvatska, slikarstvo,

Silvana Konjevoda, Hrvatska, slikarstvo,

Lidia Boševski,  Hrvatska, keramika,

Ivan Paulić, Hrvatska, video

Milena Gregorčič, Slovenija, slikarstvo,

Kristina Ćavar, Bosna i Hercegovina, crtež,

Nada Benc  Štuka, Hrvatska, keramika,

Lili Gluić, Hrvatska, slikarstvo,

Dario Dorčić, Hrvatska, fotografija

Žarko Vučković, Srbija, crtež,

Veljko Vučković, Srbija, slikarstvo,

Smiljka Franjić, Hrvatska, objekt

Mirta Grandić, Hrvatska, kiparstvo,

Sanja Šebalj, Hrvatska, objekt,

Sara Matejčić, Hrvatska, slikarstvo

Anita Sesar, Hrvatska, grafika,

Vlatka Đurić- Resnik, Hrvatska, kiparstvo

Gordana Jerabek, Hrvatska, fotografija,

Iva Pevalek, Hrvatska, nakit,

Ivana Barišić Tomšić, Hrvatska, slikarstvo

Dubravka Kanjski, Hrvatska, grafika,

Benedikta Vilenica, Hrvatska, slikarstvo,

Melinda Kostelac, Hrvatska, grafika,

Jasmina Knežević, Srbija, slikarstvo,

Nicol Načinović, Hrvatska, objekt,

Gea Golović, Hrvatska, slikarstvo

Domagoj Barić, Hrvatska, slikarstvo

Dijana Trtanj, Hrvatska, keramika

Ivana Jazvac, Hrvatska, slikarstvo,

Marjan Drev, Slovenija, kipsrstvo

Vinka Gašparuš, Hrvatska, slikarstvo,

Mateja Rusak, Hrvatska, grafika knjiga,

Ellen Semen, Austrija, video

Sigute Bronickiene, Litva, grafika,

Velibor Mačukatin, Hrvatska, skulptura,

Olga Špikić Šmit, Hrvatska, crtež,

Ljerka Njerš, Hrvatska, skulptura,

Dunja Demartini, Hrvatska, objekt,

Dragan Karlo Došen, Hrvatska, video

Celestina Vičević, Hrvatska, grafička knjiga

Tanja Pećanić, Hrvatska, slikarstvo,

Iva Šarić, Hrvatska, fotografija,

Đurđa Merle, Hrvatska, crtež,

Snježana Boyd, Hrvatska, slikarstvo,

Janez Rotman, Slovenija, crtež,

António Canau, Portugal, grafika,

Sanja Mrša Vukman, Hrvatska, objekti,

Tatjana Travica, Hrvatska, fotografija,

Dominique Jurić, Hrvatska, vitraj,

Zoran Kakša, Hrvatska, slikarstvo,

Marcelle Benhamou, Francuska, slikarstvo,

Fred Maes, Belgija, slikarstvo,

Nebojša Savović  Nes, Srbija, skulptura,

Snježana Pokos-Vujec, Hrvatska, keramika,

Rosana Giusti, Hrvatska, skulptura,

Ida Loher, Hrvatska, fotografija,

Vesna Barbieri, Hrvatska, skulptura,

Boris Sušanj, Hrvatska, fotografija,

Nedeljka Čamić Prpić, Hrvatska, fotografija,

Marijan Mavrić, Hrvatska, slikarstvo,

Zoran Radosavljević, Srbija, slikarstvo,

Goran Gus Nemarnik, Hrvatska, skulptura,

Rebeka Legović, Hrvatska, fotografija,

Branko Lenić, Hrvatska, kompjutorska grafika

Ljubiša Mančić, Srbija, kiparstvo,

Melita Sorola Staničić, Hrvatska, slikarstvo

Jelena Ilić, Srbija, objekt,

Istog Žorž, Hrvatska, fotografija objekt

Diana Rosandić Živković, Hrvatska, umjetnički objekt

Komentari su zatvoreni.